Utleiesystemer
Kontroll over objektutleie og intern fakturering
Norsk Gjenvinning Entreprenør har kompetansen, erfaringen og materiellet som er nødvendig for prosjektering og utførelse av alle typer oppdrag innenfor rivning og miljøsanering av bygg og anleggskonstruksjoner. En rekke spesialverktøy og maskiner benyttes i arbeidet, og håndtering av dette ble effektivisert ved å utvikle en skreddersydd løsning, i stedet for å bruke regneark og papirskjemaer. Resultatet er enklere administrasjon, bedre oversikt over verktøy og leiekostnader.
Ut med excel og papir
I alle rivning- eller sanerings-prosjekter benyttes tilpassede verktøy, alt fra vinkelslipere til rivningsroboter.
Med stadig flere prosjekter ble det en tidkrevende jobb å håndtere dette basert på postering i regneark, eller papirskjema for inn- og ut-levering av utstyr.
Oversikt over beholdning, serienummer eller innkjøp av manglende utstyr ble veldig avhengig av enkeltpersoner. I tillegg ble faktureringsprosessen svært tidkrevende og uoversiktlig med rom for mange feil når avdelingene skulle motta korrekte avregninger for utleie, kjøp av drivstoff eller annet forbruksmateriell eller ved erstatning for tap av verktøy.
Norsk Gjenvinning Entreprenør AS kontaktet Metafocus for å prototype et enkelt system for objektutleie som skulle overkomme disse utfordringene.
Fleksibel lagring med XML
Digiforms er basert i sin helhet på å bearbeide XML-baserte data, dermed falt valget for lagring i løsningen på eXist - Open Source Native XML Database
Dette er en svært fleksibel og god database, og den forenkler utvikling og datatilgjengelighet i samhandling med Digiforms Server. Effekten er at det blir særdeles enkelt å utvide løsningen underveis i utviklingen, uten refactoring eller behov for utviklerne å bygge kildekode på nytt.
Data kan kobles inn i enhver tenkelig kombinasjon, med kraftig spørrefunksjonalitet som XQuery. Tabeller er utvidbare av natur, på den måten kan felter introduseres i utformingen av brukergrensenitt, og inntastede data lagres uten behov for endringer i forretningskode eller databasen.
Enkel og utvidbar tilgangskontroll
Digiforms AccessPolicy og sesjonshåndtering gjør at nødvendig informasjon om brukeren til enhver tid er tilgjengelig, og at regler for tilgang kan introduseres og arves i ulike deler av applikasjonen. Dette kan gjøres frikoblet fra forrentingslogikk eller kode.
Rapporteringsmuligheter
Faktureringsprosessen er redusert til et knappetrykk. I kombinasjon med skreddersydde utregninger og fleksible rapporteringsmuligheter i Digiforms genereres samlefakturaer med detaljert oversikt over leieperiode, totalbeløp, tapt verktøy og leveringsstatus. Dette sikrer at avdelingene selv kan være pådrivere for best mulig kost/nytte. Det detaljerte grunnlaget gjør det enklere å prosjektere leiekostnader for nye prosjekter, og sikrer at utstyr leveres inn for å unngå belastning for tap eller overleie.
Nøkkelerfaringer:
Integrasjon
Standard teknologi gir fleksible integrasjonsmuligheter
Utvidbarhet
Valget av XML-database som lagringsmedium legger mulighetene åpne for utvidelser - enkelt! Rapporteringsmulighetene er svært kraftige med XQuery, XPath og XSLT.
Revisjonskontroll
Gir enklere og bedre kontroll ved håndtering av ulike dokumentversjoner, og tillater justeringer direkte i produksjonsmiljø.
Oversiktlig
Ved å skille bruker-grensesnitt og layout blir aplikasjonen oversiktlig.
Fakta om prosjektet
 
Kunde
Norsk Gjenvinning Entreprenør AS
Type løsning
Objektutleiesystem med oversikt over objekter, prosjekter, avdelinger og full oversikt over utleiehisotrikk og internfakturering.
Leverandører
Brukergrensesnitt: Webtjeneste / Stormer AS Applikasjonslogikk: Metafocus AS
Leveranse
Digiforms Server
eXist database
Tilpasset forretningskode
Utnyttet funksjonalitet
Dokumentproduksjon
Tjenestekjerne Digiforms Java-plugin.
Vedlikehold av portal,maler og prosesser med Digiforms Designer
Resultat
Enklere og sikrere fakturering
Bedre oversikt over utstyret
Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan våre kampanjer virker og for å forbedre brukeropplevelsen.
 
 
Metafocus AS
Prinsens gate 2b 0152, Oslo Norway
Kontakt oss +47 45 48 50 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by DIGIFORMS Server
Copyright © 2020 - Metafocus AS