Enklere dialog, bedre service og raskere saksbehandling
Ruters selvbetjeningsløsning håndterer over 30.000 kundehenvendelser i året.
Om prosjektet
Kollektivtransporten i Oslo og Akershus teller over 250 millioner påstigninger i året. Med dette følger en stor mengde spørsmål og klager. For at kundesenteret skal kunne behandle sakene raskest mulig, trenger de best mulig informasjon fra starten. Ruters tidligere løsning basert på e-post, var tungvint, treg og ustrukturert. Saker hopet seg opp og medførte en god del ekstraarbeid. Våren 2009 innførte Ruter en ny selvbetjeningsløsning fra Metafocus for håndtering av alle typer henvendelser fra deres kunder. For Ruter medførte dette en mer effektiv dialog, raskere saksbehandling og automatisering av manuelle arbeidsprosesser. Kunden opplever løsningen som en brukervennlig kommunikasjonskanal som gir dem raskere svar og saksbehandling på deres henvendelser.
Metafocus sin rolle
For å realisere løsningen har Metafocus samarbeidet tett med ulike avdelinger hos Ruter. Representanter fra Kundesenteret, Arkivet, IT og drift har alle vært involvert i prosjektet. Metafocus har vært ansvarlig for utvikling, vedlikehold og videreutvikling av selvbetjeningsløsningen basert på DIGIFORMS. Dette innebærer alt fra konseptutvikling og interaksjonsdesign til integrasjon, test og produksjonsetting. Løsningen er sømløst integrert med Ruter sitt saksbehandlingssystem fra Siebel og henter ruteinformasjon samt sender henvendelsene direkte gjennom den nye selvbetjeningsløsningen.
Kommentar fra oppdragsgiver
"I stedet for å sende oss lange utredninger, fyller kundene inn de opplysningene vi trenger på nett. Automatiseringen gjør oss i stand til å yte bedre service, men vi har også fått mer å gjøre"
- leder for kundesenteret i Ruter, Kristin M. Aarre
Fakta om prosjektet
 
Kunde:
Ruters kundesenter
Type løsning:
Selvbetjening på nett
Leverandør
Metafocus
Leveranse
Planlegging og konseptutvikling
Design
Integrasjon
Utnyttet funksjonalitet
Skjemavisning
Dokumentproduksjon
Mailutsendelse
Datakilder og prosessmotor
Resultat
Kraftig redusert manuelt arbeid
Raskere saksbehandling
Bedre service
Effektiv kundedialog
Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan våre kampanjer virker og for å forbedre brukeropplevelsen.
 
 
Metafocus AS
Prinsens gate 2b 0152, Oslo Norway
Kontakt oss +47 45 48 50 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by DIGIFORMS Server
Copyright © 2020 - Metafocus AS